Избори за Европейски парламент 2019
Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС, община НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 15.05.2019 от Пресцентър Община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с предстоящите избори за представители на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019год., Ви информираме, че за СИК в които да гласуват избиратели с увреждане на зрението или със затруднения в предвижването са определени:

• секция № 02-15-00-007, с адрес: гр.Несебър – нова част, ул.”Еделвайс” №10
• секция № 02-15-00-016, с адрес – гр.Свети Влас, ул.”Св.Св.Кирил и Методий” №1
• секция № 02-15-00-023, с адрес – гр.Обзор, ул.”Иван Вазов” №1

В изборният ден от 07: 30 часа до 17:30 часа, заявки за гласуване на посочените избиратели ще се приемат на тел. 0554 2 93 10 и 2 93 13 и в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10.


Публикувано на 14.05.2019 от Пресцентър Община Несебър

З А П О В Е Д № 710
Гр.Несебър, 13.05.2019г.

На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, РазделІІ от Глава ХІІ на Изборния кодекс, Решение №82 – ЕП от 07.04.2019г. на ЦИК

З А П О В Я Д В А М :

1.ОПРЕДЕЛЯМ места за поставяне на плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали за насрочените на 26 май 2019г. избори за членове на Европейския парламент от Република България. /Приложение №1 неразделна част от настоящата заповед/;
2.ЗАБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали на сгради общинска собственост, независимо от съгласието на наемателите /в случаи когато има такива/;
3.ЗАБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали на паметници на културата, заслоните на автобусните спирки, по стените ограничаващи пътното платно от началото на провлака до стария град, по дървета и ел.стълбове, както и на други места извън определените с тази заповед;
4.За поставяне на агитационни материали на сгради, огради, витрини и др., които не са общинска собственост е необходимо писменото съгласие на собственика или управителя на имота;
5.ЗАБРАНЯВАМ използването на общинския транспорт за агитация;
6.ЗАБРАНЯВАМ използването на агитационни материали застрашаващи живота и здравето на гражданите, както и безопасността на движението;
7.ЗАБРАНЯВАМ унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени в съответствие Изборния кодекс и тази заповед;
8. ЗАБРАНЯВАМ използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на участниците в изборите;
9.ЗАБРАНЯВАМ използването на герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения;
10.ЗАБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали на разстояние по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която се намира изборното помещение;
11.ЗАДЪЛЖАВАМ политическите партии, коалиции от партии, инициативни комитети да премахнат агитационните си материали най-късно до седем дни след деня на изборите.
При неизпълнение на т.11 от настоящата заповед да се наложат санкции съгласно чл.472 и чл.473 от ИК.
12.На основание чл.182, ал.1 от ИК не се допуска предизборна агитация в общинските учреждения, институции и предприятия.

Кметовете на кметства и кметските наместници да определят със своя заповед местата за поставяне на агитационните материали на територията на съответните населени места.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на: секретаря на общината, началник отдел „Контролен блок”, началник отдел „Екология” при община Несебър, кметовете на населени места и кметски наместници.
Заповедта да бъде оповестена публично и сведена до знанието на секретаря на община Несебър, началник отдел „Контролен блок”, началник отдел ”Екология”, кметове и кметски наместници, Районно управление - Несебър.


НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Приложение1

МЕСТА
ЗА ПОСТАВЯНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ОТ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ1.Рекламно пано на ул.”Иван Вазов”-трафопоста;
2. Рекламно пано в градинката срещу х-л”Зора”;
3.Рекламно пано на провлака към Стария Несебър;
4.Рекламно пано на ул „Хан Крум” ;
5.Рекламно пано на ул.”Хан Крум”- пред „Транстрой”;
6. Рекламно пано пред станция на „Св.Синод”;
7. Рекламно пано –трафопост до общината;
8.Рекламно пано-трафопост до Районна прокуратура;
9.Рекламно пано стар град .Публикувано на 14.05.2019 от Пресцентър Община Несебър

Кои български граждани имат право да гласуват на 26 май 2019 г.Публикувано на 03.05.2019 от Пресцентър Община Несебър

Избиратели с трайни уврежданияПубликувано на 03.05.2019 от Пресцентър Община Несебър

Как се гласуваПубликувано на 03.05.2019 от Пресцентър Община Несебър

Гласуване с преференцияПубликувано на 03.05.2019 от Пресцентър Община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните
начини:
a. През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за
гласуване на друго място“ от общинските администрации след идентификация с
електронен подпис.
b. Чрез SMS
Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. за въведения ЕГН.
c. Чрез стационарен или мобилен телефон
Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.


Публикувано на 16.04.2019 от Пресцентър Община Несебър

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ БУРГАС
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.БАНЯ КМЕТСТВО БАНЯ СЕКЦИЯ № 014
Адрес на избирателната секция БАНЯ


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 15.04.2019 от Пресцентър Община Несебър

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ БУРГАС
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.НЕСЕБЪР КМЕТСТВО ...................... СЕКЦИЯ № 001
Адрес на избирателната секция НЕСЕБЪР - СТАР ГРАД - УЧИЛИЩЕ

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 15.04.2019 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 следваща»

Content Management Powered by CuteNews