ОБЩИНСКИ ГОРИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР - СЪОБЩЕНИЯ
ДОГОВОР №90/08.03.2022

На основание чл. 9б, ал. 1, т. 5 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностти в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) съобщаваме на всички заинтересовани Договор №90/08.03.2022 за възлагане на дейност: „добив и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлеса в горски територии собственост на Община Несебър - обект №2206 от годишния план за ползване на дървесина за 2022 г.
ДОГОВОР №90


Публикувано на 08.03.2022 от Пресцентър Община Несебър

ДОГОВОР №92/08.03.2022

На основание чл. 9б, ал. 1, т. 5 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностти в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) съобщаваме на всички заинтересовани Договор №92/08.03.2022 за „Покупко-продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Несебър - обект №2201 от годишния план за ползване на дървесина за 2022 г.
ДОГОВОР №92


Публикувано на 08.03.2022 от Пресцентър Община Несебър

ДОГОВОР №93/08.03.2022

На основание чл. 9б, ал. 1, т. 5 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностти в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) съобщаваме на всички заинтересовани Договор №93/08.03.2022 за „Покупко-продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Несебър - обект №2203 от годишния план за ползване на дървесина за 2022 г.
ДОГОВОР №93


Публикувано на 08.03.2022 от Пресцентър Община Несебър

ДОГОВОР №91/08.03.2022

На основание чл. 9б, ал. 1, т. 5 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностти в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) съобщаваме на всички заинтересовани Договор №91/08.03.2022 за „Покупко-продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Несебър - обект №2202 от годишния план за ползване на дървесина за 2022 г.
ДОГОВОР №91


Публикувано на 08.03.2022 от Пресцентър Община Несебър

ДОГОВОР №89/08.03.2022

На основание чл. 9б, ал. 1, т. 5 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностти в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) съобщаваме на всички заинтересовани Договор №89/08.03.2022 за възлагане на дейност: „добив и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлеса в горски територии собственост на Община Несебър - обект №2205 от годишния план за ползване на дървесина за 2022 г.
ДОГОВОР №89


Публикувано на 08.03.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 следваща»

Content Management Powered by CuteNews