ОБЩИНСКИ ГОРИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР - СЪОБЩЕНИЯ
Протокол комисия сеч и извоз на дървесина и изсичане на подлеса в
обекти 2001,2002,2003

П Р О Т О К О Л


Публикувано на 28.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

Маркиране на насажденията за сеч за ЛФ
2021г.

П Р О Т О К О Л

ЗАПОВЕД КЛАСИРАН

ЗАПОВЕД КОМИСИЯ - МАРКИРАНЕ


Публикувано на 27.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

ПРОЦЕДУРА:

По Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението в горските територии държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти - с предмет"Извършване на
услугата сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлеса
в обекти 2001,2002,2003.
Документация
Заповед 143/10.02.2020
ПРОЦЕДУРА:

По Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението в горските територии държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти - с предмет"Маркиране на насажденията за сеч в ЛФ 2021г. заповед 142/10.02.2020
Документация
Заповед 142/10.02.2020


Публикувано на 10.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ДОГОВОРИ КЛАСИРАНИ УЧАСТНИЦИ ОБЕКТИ 1901;1902

ДОГОВОР № 61 И 62, ОТ 06.02.2019 Г.


Публикувано на 22.02.2019 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ДОГОВОРИ КЛАСИРАНИ УЧАСТНИЦИ ОБЕКТИ 1901;1902,1903,1903

ДОГОВОР № 41, ОТ 29.01.2019 Г.
ДОГОВОР № 42, ОТ 29.01.2019 Г.
ДОГОВОР № 41, ОТ 29.01.2019 Г.


Публикувано на 22.02.2019 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 следваща»

Content Management Powered by CuteNews