АРХИВ ОБЩИНСКИ ГОРИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР - СЪОБЩЕНИЯ
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
ДОГОВОР №71

ДОГОВОР №71
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УСЛУГАТА СЕЧ И ИЗВОЗ НА ДЪРВЕСИНА ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД, В ГОРИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 30.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
ДОГОВОР № 73


ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УСЛУГАТА СЕЧ И ИЗВОЗ НА ДЪРВЕСИНА ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД, В ГОРИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 30.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
ДОГОВОР № 72

„Маркиране на насажденията за сеч в ЛФ 2021 г.в гори собственост на Община Несебър,включващо маркиране на отделите и подотделите , както и изготвяне на съпровождащите документи-карнет -описи; сортиментни ведомости по дървесни видове, технологични планове.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 30.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД № 215 от/ 21.020.2020 год. за ЗАБРАНА на паша на селскостопански животни във всички горски отдели държавна и общинска собственост на територията на Община Несебър.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 02.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД КЛАСИРАНИ ОБЕКТИ 2001, 2002, 2003

ЗАПОВЕД КЛАСИРАН ОБЕКТ 2001
ЗАПОВЕД КЛАСИРАН ОБЕКТ 2002
ЗАПОВЕД КЛАСИРАН ОБЕКТ 2003


Публикувано на 02.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 следваща»

Content Management Powered by CuteNews