АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 07.09.2022 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на 05.09.2022 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ


Справка
по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове


Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация и управление на гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Несебър


1.Дата на публикуване в Портала за обществени консултации : 28.07.2022г.
2.Дата на приключване: 11.08.2022г.
2.Постъпили предложения и становища по проекта: няма


Изготвил:

Невелина Тълпигова – Юрисконсулт в отд.“Правно-нормативно обслужване, при Община Несебър


Публикувано на 29.08.2022 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на 26.08.2022 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1619-002/24.08.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, в т.ч. Цветан Василев Вълчев и Георги Иванов Беев, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №61/08.04.2022г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Надстройка на съществуваща жилищна сграда с идентификатор 51500.503.14.1“ с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.14.1, находящ се в УПИ ІІ-общ. с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.14 в кв.5 по плана на ж.к.Черно море“, гр.Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.


тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“Публикувано на 24.08.2022 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1719-002/24.08.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованото лице Борис Мирчев Костадинов, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №77/03.05.2022г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Жилищна група състояща се от 12 броя жилищни сгради в ПИ 39164.15.144, м. "Сулуджана", землище с.Кошарица, община Несебър : Подобект : Жилищни сгради №9 и №10“ с идентификатор по кадастрална карта 39164.15.144.9 и 39164.15.144.10, находящ се в имот с идентификатор по кадастрална карта 39164.15.144 в местност „Сулуджана“, с.Кошарица.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.


тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“


Публикувано на 24.08.2022 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6545-004/24.08.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, в т.ч. Пламен Колев Стоянов и Николай Руменов Пенчев че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №38/07.03.2022г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Жилищна сграда ЗП №4“ с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.103.2, находящ се в УПИ ІХ-общ. с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.103 в кв.9 по плана на ж.к.Черно море“, гр.Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.


тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“


Публикувано на 24.08.2022 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-4949-004/24.08.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованото лице Полина Симеонова Перчемлиева, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №47/24.03.2022г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „ЖИЛИЩНА СГРАДА 1 и ЖИЛИЩНА СГРАДА 2“ , с идентификатори 11538.502.442.1 и 11538.502.442.2, находящи се в УПИ ІV-395,396 в кв.14 по плана на гр.Свети Влас-юг, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.


тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“Публикувано на 24.08.2022 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1520-002/24.08.2022г.


С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, в т.ч. Борислав Илков Илиев, Мустафа Ибрям Мустафа, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №60/08.04.2022г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Жилищна сграда“ с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.14.1, находящ се в УПИ ІІ-общ. с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.14 в кв.5 по плана на ж.к.Черно море“, гр.Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.


тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“


Публикувано на 24.08.2022 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕПубликувано на 24.08.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews