АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

А 1 ЕООД
БУЛМИКС ИНВЕСТ ООД
ГАРАНЦИЯ-ЛН ООД
САН МАРКО ООД


Публикувано на 17.12.2020 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

МЕДЖИГ СТРОЙ 1 ЕООД
СД ЗЯЙКОВСКИ-ПОЛША 1037
СД ЗЯЙКОВСКИ-ПОЛША 1038
УСМИВКА-22 ЕООД
УСМИВКА-33 ЕООД
УСМИВКА-36 ЕООД


Публикувано на 15.12.2020 от Пресцентър Община Несебър

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ -ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2021Г.

Публичното му обсъждане ще се извърши по графика за общественото обсъждане
на общинския бюджет за 2021г. за съответните населени места.
ИЗТЕГЛИ - П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПРЕЗ 2021 г.


Публикувано на 15.12.2020 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№ Н2-УТ- 6355/15.12.2020г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че на основание Заповед № 1689/15.12.2020г. на кмета на общината е одобрен проект за изменение на подробния устройствен план - план за застрояване за УПИ ІІ с идентификатор по кадастрална карта 11538.502.471, находящ се в кв. 41 по плана на гр.Свети Влас, който план касае промяна на номера на имота от УПИ ІІ-8017 на УПИ ІІ-471, в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта, отреждане на имота „За курортно строителство“ и установяване на следните устройствени показатели: плътност на застрояване - 30%, Кинт - 1.0, Нкорниз -7.00м/2 етажа и минимално озеленена площ - 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.
Проектът се намира в отдел „УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.


Отдел „Устройство на територията“
Телефон за контакт 0554/29331
Елена Димитрова


Публикувано на 15.12.2020 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ЗА "ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОПЪЛВАЩО ЕДНОЕТАЖНО ЗАСТРОЯВАНЕ - ГАРАЖ В УПИ ІІІ-349,351 /ПИ 11538.501.533 В КВ.25 ПО ПЛАНА НА ГР. СВЕТИ ВЛАС, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 10.12.2020 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ЗА "ИЗГРАЖДАНЕ НА ВАКАНЦИОННА ЖИЛИЩНА СГРАДА-СЕКЦИИ А И Б" В ПИ 11538.3.96 ПО ПЛАНА НА ГР. СВЕТИ ВЛАС, МЕСТНОСТ "ЮРТА-ПОД ПЪТЯ", ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 10.12.2020 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

БГ КЛИМА ГРУП ЕООД
БЕЛУХА 2014 ЕООД
БОЛКАН РУС ГРУП ООД
БЪЛГЕРИЪН ОМНИ ХОУМ ЕООД
БЮТИ СТАЙЛ ООД
ДА ТУРС ЕООД.
ДА ТУРС ЕООД
ДЕЛУКС ИН ЕООД.
ДЕЛУКС ИН ЕООД
ЕЛИТ ПЕТРОЛ АД
К И К БИЛДИНВЕСТ ЕООД,,,,
К И К БИЛДИНВЕСТ ЕООД,,,
К И К БИЛДИНВЕСТ ЕООД,,..
К И К БИЛДИНВЕСТ ЕООД,,.
К И К БИЛДИНВЕСТ ЕООД,,
К И К БИЛДИНВЕСТ ЕООД,.
К И К БИЛДИНВЕСТ ЕООД,
К И К БИЛДИНВЕСТ ЕООД..,,
К И К БИЛДИНВЕСТ ЕООД..,
К И К БИЛДИНВЕСТ ЕООД....
К И К БИЛДИНВЕСТ ЕООД...
К И К БИЛДИНВЕСТ ЕООД..
К И К БИЛДИНВЕСТ ЕООД.
К И К БИЛДИНВЕСТ ЕООД
К И К БИЛДИНВЕСТ ЕООД-
КАНТИЛЕНА 2 ЕООД.
КАНТИЛЕНА 2 ЕООД
КИНГДЪМ КЪНСТРАКШЪН ООД....
КИНГДЪМ КЪНСТРАКШЪН ООД...
КИНГДЪМ КЪНСТРАКШЪН ООД..
КИНГДЪМ КЪНСТРАКШЪН ООД.
КИНГДЪМ КЪНСТРАКШЪН ООД
КОРТЕКС ДИВЕЛОПМЕНТ ООД
КРИСТИ ПЛЮС ЕООД
ЛИДЕР БИЗНЕС ГРУП ООД
ПАРУС ГРУП ООД.
ПАРУС ГРУП ООД
РВР КОМЕРС ЕООД,
РВР КОМЕРС ЕООД....
РВР КОМЕРС ЕООД...
РВР КОМЕРС ЕООД..
РВР КОМЕРС ЕООД.
РВР КОМЕРС ЕООД
РУ ИНВЕСТМЪНТ ООД
РУАН - АР ЕООД
СТРОЙИНВЕСТ 2005 ООД.
СТРОЙИНВЕСТ 2005 ООД
УСМИВКА 22 ЕООД
УСМИВКА 33 ЕООД
УСМИВКА 36 ЕООД
ЦСР БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИС ООД


Публикувано на 09.12.2020 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews