ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

"ПУП-ПЗ" ЗА УПИ ХІХ-330 В КВ.33
/61056.501.330/, ПО ПЛАНА НА РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 31.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

До КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ ВЕЛЧЕВ
До КОСТА ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
До КШИЩОФ ЙЕЖИ ХОМИУК
До ЛИДИЯ СТАМПЕ МЬОЛЕР
До ЛЮБКА ДИМИТРОВА СТАНЧЕВА
До ЛЮДОВИКУС ВАН ДЕ ВЕЛДЕ
До МАРА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА-НАЙДЕНОВА
До НИК МАРТИН СТАФОРД
До НИКОЛЕТА КРАСИМИРОВА ПАРАШКЕВОВА
До ОЛЕ БЕКМАН АНДЕРСЕН
До ОЛЕГ ПИКУЩЕНКО
До ОЧАНДО КОРОНЕН ПЕДРО ОСКАР
До ПАВЛИН ГЕОРГИЕВ ПАСКОВ
До ПАУЛА ВАН КРАЕН
До ПОУЛ ФРИИС МЬОЛЕР
До ПЬОТР ЮСТ
До САЛЕХ САЛАМ АСИЛ
До СОНЯ ПЕТРОВА КОЛЕВА
До УИЛИАМ ДЖОН КЕЙН
До ФРАНСИС ДЖОУЗЕФ НАЙТ
До ХРИСТО ДЕНОВ КОЛЕВ
До ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛВОВИЧ
До ЯНКА ЙОСИФОВА ШЕЙТАНОВА
До АЙВЪН ШАРНЪВ
До АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА МАЛКИН-АСИЛ
До АЛЕКСАНДР ВАСИЛЕНКО
До АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ СТАНЕВ
До АНДРЮ ДЖОН ГРЕГЪРИ
До АНДРЮ МАРК СИМСЪН
До АНДРЮ ЧАРЛЗ МО
До АННА ГЕОРГИЕВА ГЕШОВА
До ВЛАДИМИР ТРОФИМОВИЧ САМБОРСКИЙ
До ВЯРА ГЕОРГИЕВА АПОСТОЛОВА
До ГАЛИН ВАСИЛЕВ ТЕРЗИЙСКИ
До ДАНИЕЛ ДЖЕРАРД КУИН
До ДЕЗМОНД ОЛИВЪР ФИТЦДЖЕРАЛД
До ДЖОН РАЙЛИ
До ДЖОРДЖ УИЛЯМ ПОПЛЕЙТЪН
До ДИМИТЪР БОЖКОВ МИХОВ
До ЕМИЛ ЯКИМОВ ЦЕКОВ
До ИВАНКА ТОДОРОВА ЧИФИЛЬОНОВА
До ЙЕЖИ ТАДЕУШ ГРАБИЕЦ
До ИНТРАС БОДНИКС
До ЙОНН АРНЕ БРЕННСУНД
До КАТЛИЙН-АНН КУИН

Публикувано на 30.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

На основание § 4, ал. 2, изр. второ от ДР на ЗУТ


ДО
„ИЗМИРА СПА 3” ООД, ЕИК 203144666, вписано в ТР, със седалище и адрес на
управление гр. Бургас, ул. „Цар Симеон І” № 59, ет.1, ап. 2

Уведомяваме Ви, за писмо с изх. № Н2-КС-7583-001 от 2505.2017г.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 26.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

На основание § 4, ал. 2, изр. второ от ДР на ЗУТ


ДО
„ВОЛТА 2000” ЕООД, ЕИК 115779188, вписано в ТР, със седалище и адрес на
управление гр. Пловдив, район Северен, ул. „Полковник Бонев” № 4, ет.4, ап.
5

Уведомяваме Ви, за писмо с изх. № Н2-УТ-3785-002 от 2505.2017г.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 26.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

До АЛЕКСАНДР СЕМОВС
До АНТЪНИ БЪЛОК-СМИТ
До АТЛЕ ВОЛФ
До БИСЕР ВАСИЛЕВ ЦВЕТАНОВ
До ВАЛЕНТИН ТОНЧЕВ ВАСИЛЕВ
До ВАСИЛ АПОСТОЛОВ КАРАБАЛИЕВ
До ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ АНАНЯН
До ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ НИКОЛОВ
До ГЛЕН АНДРЕ СУНДХАГЕН
До ДЕЙВИД ГАРЕТ БРАУН
До ДЖЕРАЛДИН ДЕНИ
До ДЖИЛИЪН ЛИУС РЕЙНОЛДС
До ДМИТРО БОНДАРЕНКО
До ДОНАТЕЛА АЛЕСО
До ЕВЕЛИН ТРИНЪР
До ЕГИЛС РОЗАЛИНСКИС
До ЕЛЕНКА ТРАЕВА КАРАГЬОЗОВА
До ЙОРН КАМСТРУП НИЛСЕН
До ИРИНА БОНДАРЕНКО
До КОРЕ СЕЛСЕНГ
До ЛИН БЕДДОЛЛ
До ЛЮБОМИР АСЕНОВ ДОБРАНОВ
До МАГДАЛЕНА ХРИСТОВА ПЕЕВА
До МАКСИМ ВИТАЛИЕВИЧ ТЕРЕШЕНКОВ
До МАРА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
До МАРГАРЕТ ПАТРИША ЛЕНЪН
До МАРГАРИТА ТОДОРОВА БЕЛЕВА
До МЕХРДАД АРАДЖИ
До МОРЕН БРЕНДГААРД ПЕДЕРСЕН
До ПИЕРИС ДИМИТРАКИС КОУМИ (2)
До ПИЕРИС ДИМИТРАКИС КОУМИ
До РЕЙ ГЕЛЪП
До РОБЕРТ ПИОТЪР ИЕНДРИХ
До РУМЕН ТЕНЕВ ГОЧЕВ
До САВА ИВАНОВА НИКОЛОВА
До СТАНИМИР АНГЕЛОВ ШАРКОВ
До СТИВЪН ЛЕГЕТ
До ТОМАС ДЖОУЗЕФ ПАПКАЛА
До ХРИСТО АТАНАСОВ БАНКОВ
До ХРИСТОСКА МИХАЛЕВА МИРАЗЧИЕВА
До ШАРЪН ДЕЙВИС ДЖОУНС
До ЮТЕ ВЕНГО РЮДТОФТ
До ЯНЕ МАТЕ ДИШАЛАН

Публикувано на 26.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР-КМЕТСТВО ОБЗОР
СЪОБЩЕНИЕ изх. № 1463 / 25.05.2017г.

Съобщаваме Ви, че с протоколно решение т.11 от протокол № 15 / 30.11.2016 г. на ОбЕСУТ при Община Несебър , съгласно чл.16 , ал. 2 от ЗУЧК е приет проект за ПУП – ПЗ за поземлен имот с идентификатор 53045.222.520 по кадастрална карта на гр. Обзор , община Несебър. Имота попада в зона „Б” , съгласно чл.11 , ал.1 от ЗУЧК.С проекта се предвижда промяна на трайното предназначение на територията на ПИ 53045.222.520 от „Земеделска” в „Урбанизирана” , отреждане на имота ”За входен знак на гр. Обзор , прилежащо пространство и паркинг” , въвеждане на устройствена зона „Оо” и установяване на следните устройствени показатели за ПИ 53045.222.520 : Плътност на застрояване – 5% , Кинт – 0.1 , Нкорниз – 3.6м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в имота.
Проектът се намира в отдел “УТ” при Кметство гр.Обзор , ул.”Иван Вазов”№2 , ет. 2 , стая № 8 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Писмени възражения , предложения и искания по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до община Несебър .
Телефон за контакти : 0556 / 35116 ;Божидар Димов

Публикувано на 26.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

от "Медпетрол" ООД,
съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за
условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение:
"Преустройство по време на строителство на обект: "Бензиностанция,
газостанция, търговски комплекс и ресторант за бързо пранене" в УПИ І-344,
кв.3901, ПИ с идентификатор
51500.507.664 по плана на к.к."Слънчев бряг-запад", община Несебър,
област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 26.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ОГРАДА" В ПИ 73571.29.52,
М."БАБИНИ ДРАКИ", ЗЕМЛИЩЕ С.ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 26.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"БИСТРО" В ПИ 61056.77.20, М."ЧАТАЛ
ТЕПЕ", ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 26.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: