ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.26, ал.3 и ал.4, предложение второ от Закона за нормативните актове и предвид обстоятелствата, че предлаганите изменения целят въвеждане на цени за билети на нов обект към ОМ „Старинен Несебър”, не касаят увеличаване на досегашните размери на цени на билетите за обект, а се предлагат повече варианти за комбинирани посещения на музейни обекти, както и в предвид, стартиралия туристическия сезон, във връзка с невъзможността на туристите да посетят новоразкрития обект до приемане на входни цени за него, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината и на Портала за обществени консултации, Община Несебър приема предложения и становища относно представения Проект на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №11 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР. Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Несебър в Центъра за административно обслужване на граждани в гр.Несебър, ул.Еделвайс 10, офис 1, гише 1 или на следната електронна поща: ttodorova@nesebar.bg.

Проект!
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №11 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


§ 1. В чл. 152, ал. 1, т. 3 се добавя след „Св. Параскева” и „Свети Тодор”.

§. 2 Изменя чл. 152, ал. 1, т. 4 „Комбинирани билети”, като същия придобива следната редакция”:

4.1. Археологически музей и Етнографски музей:
- възрастни – 8.00 лв.
- деца – 4.00 лв.
4.2. Църкви „Св. Стефан” и „Св. Спас”:
- възрастни – 8.00 лв.
- деца – 4.00 лв.
4.3. Археологически музей и църква „Св. Стефан”:
- възрастни – 10.00 лв.
- деца – 5.00 лв.
4.4. Археологически музей, църква „Св. Стефан” плюс 1 обект по избор (Етнографски музей или църквите „Св. Спас”, „Хр. Пантократор”, „Св. Йоан Кръстител”, „Св. Параскева” или „Св. Тодор”)
- възрастни – 12.00 лв.
- деца – 6.00 лв.
4.5. Археологически музей, църква „Св. Стефан” плюс 2 обекта по избор (Етнографски музей или църквите „Св. Спас”, „Хр. Пантократор”, „Св. Йоан Кръстител”, „Св. Параскева” или „Св. Тодор”)
- възрастни – 15.00 лв.
- деца – 8.00 лв.
4.6. Археологически музей, църква „Св. Стефан” плюс 3 обекта по избор (Етнографски музей или църквите „Св. Спас”, „Хр. Пантократор”, „Св. Йоан Кръстител”, „Св. Параскева” или „Св. Тодор”)
- възрастни – 18.00 лв.
- деца – 9.00 лв.
4.7. Всички църкви („Св. Стефан”, „Св. Спас”, „Хр. Пантократор”, „Св. Йоан Кръстител”, „Св. Параскева” и „Св. Тодор”)
- възрастни – 18.00 лв.
- деца – 9.00 лв.
4.8. Археологически музей, църква „Св. Стефан” плюс 4 обекта по избор (Етнографски музей или църквите „Св. Спас”, „Хр. Пантократор”, „Св. Йоан Кръстител”, „Св. Параскева” или „Св. Тодор”)
- възрастни – 20.00 лв.
- деца – 10.00 лв.
4.9. Археологически музей, църква „Св. Стефан” плюс 5 обекта по избор (Етнографски музей или църквите „Св. Спас”, „Хр. Пантократор”, „Св. Йоан Кръстител”, „Св. Параскева” или „Св. Тодор”)
- възрастни – 22.00 лв.
- деца – 11.00 лв.
4.10. Всички осем музейни обекта (Археологически музей, църква „Св. Стефан”, Етнографски музей, църкви „Св. Спас”, „Хр. Пантократор”, „Св. Йоан Кръстител”, „Св. Параскева” и „Св. Тодор”)
- възрастни – 25.00 лв.
- деца – 12.00 лв.

§ 3. Измененията и допълненията на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър влизат в сила от деня публикуването им във в-к „Слънчев Бряг”.

На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви предоставяме следните:

Мотиви за приемане „Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър”

І. Причини, които налагат промените:


Постъпила е докладна записка от г-жа П. Кияшкина – директор на ОМ „Старинен Несебър”, като в докладната са изложени мотиви, налагащи актуализация на цените на билетите за посещаваните обекти към Общинския музей през 2017г, тъй като през тази година е реализирана нова музейна изложба „Несебър – перлата на православието”, позиционирана в църквата от 13 век „Свети Тодор”, възстановен е олтара на църквата, монтирани са копия на несебърски икони. Към настоящия момент църквата не е била самостоятелен обект за посещения, поради което се налага промяна в чл. 152 от Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, регламентиращ цените на входните билети. Предлагат се и повече варианти на цени на билети при комбиниране на обекти за посещения.

ІІ. Целите, които се поставят:
Приемане на цени за посещение на обект от ОМ „Старинен Несебър” - църквата „Свети Тодор”.


ІІІ.Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба :
Няма

ІV. Очаквани резултати от прилагането:
Повишаване приходите от посещения от обекти на ОМ „Старинен Несебър” и имиджа на Община Несебър като туристическа дестинация.

V.Анализ за съответствието с правото на европейския съюз:
Предлаганият проект на Наредба за изменение на Наредба №11 е подзаконов нормативен акт в съответствие със Закона за местните данъци и такси и Закона за нормативните актове.
Цитираните нормативни актове кореспондират с правото на Европейския съюз, предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Несебър е публикуван на сайта на Община Несебър и на Портала за обществени консултации на ……….2017г.

ВНОСИТЕЛ:
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Иван ГурговПубликувано на 09.06.2017 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: