ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

От 01.09.2019г. започва предоставянето на механизма лична помощ

Хората с увреждания могат да подават заявления за ползване на лична помощ. На база на влезлите в сила Закон за личната помощ и Наредба за включване в механизма лична помощ се регламентира кой има право на тази помощ и как ползвателите да се включат в механизма .

Според Закона за лична помощ, до 31 декември 2020 г., ползватели на лична помощ са: Хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90% вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност. Ползватели са и децата с право на чужда помощ, с определени 50 и над 50% вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност. Децата без право на чужда помощ, с определени 90 и над 90% вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност, също са ползватели съгласно закона.

Заявлението се подава по образец, лично или чрез упълномощено лице, до кмета на общината по настоящ адрес. Заявителят декларира, че няма да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности за периода, през който ще му бъде осигурена лична помощ. Лицето с увреждане може да избере асистент, който да го обслужва.
Към заявлението задължително се прилага направлението с определения брой часове, изготвено от Дирекция „Социално подпомагане”. Затова препоръката към ползвателите, които все още нямат такъв документ, е да посетят първо Дирекция „Социално подпомагане“ , за да бъдат определени необходимите часове. Броят на часовете за лична помощ се определя въз основа на четири степени на зависимост и варира до 168 часа месечно, според нуждите и състоянието.

Когато ползвател на лична помощ е дете с 90% и над 90% степен на увреждане, заявителят дава съгласие до 380 лв. от месечната помощ от 930 лв., която получава по Закона за семейни помощи за деца, да се превежда от Агенцията за социално подпомагане на общината, която е доставчик на лична помощ. Конкретната сума се изчислява според определения брой часове помощ, умножена по часовата ставка за положения труд от асистентите. Превеждането на средствата става след определяне на асистент на детето и сключването на трудов договор с него.

В случай, че ползвател на лична помощ е пълнолетен човек с 90% и над 90% степен на увреждане и с право на добавка за чужда помощ, заявителят за ползване на лична помощ трябва да даде съгласие същата добавка, която е в размер на 75% от социалната пенсия за старост, да се превежда от Националния осигурителен институт на Агенцията за социално подпомагане. Въз основа на съгласието в заявлението Агенцията за социално подпомагане превежда получените средства за добавката на общината.

Предоставянето на помощта ще започне считано от 1 септември 2019 г. Заявления за включване в механизма ще се приемат и след тази дата.

Заявлението и придружаващите ги документи се приемат в Управление "Социални грижи и услуги" гр.Несебър, ул.Еделвайс 6.
Допълнителни разяснения хората могат да получат и на телефон 0554 42796.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за включване в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ

Публикувано на 12.07.2019 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: