ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПЧЕЛАРИТЕ

Създадена е Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД - безплатна за всички потребители. Платформата има за цел възможно най-бързо да уведомява собствениците на пчелини за предстоящи третирания с продукти за растителна защита. ЕПОРД се поддържа от Българската агенция по безопасност на храните.

Пчеларите се регистрират с имейл и номер на пчелин от удостоверението за регистрация на животновъдния обект.

Земеделските стопани се регистрират с имейл и номер на сертификат по чл.83 от Закона за защита на растенията. Земеделските производители са задължени да уведомят през ЕПОРД, а не както досега до кметовете на населените места, за предстоящите растителнозащитни дейности не по-малко от 72 часа преди началото им.

Когато земеделски стопанин публикува съобщение за предстоящо третиране, системата автоматично ще изпраща SMS и имейл до собствениците на пчелини. Платформата дава възможност и за визуализация върху картата на местоположението на съответното мероприятие спрямо пчелините.

Препоръчително е земеделските стопани и пчеларите да се регистрират в ЕПОРД до 31 януари, но възможност за регистрация ще бъде възможна и след тази дата. В случай на третирания в периода до 28 февруари 2021г., уведомяването може да се извършва по досегашния ред – чрез кмета на населеното място. От 1 март 2021г. оповестяването ще се извършва само чрез електронната платформа.Публикувано на 27.01.2021 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: