ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

Проект за именуване на улици в град Обзор

На основание чл.66 и чл.69 от АПК, в срок от 30 дни от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Несебър се извършва обществено обсъждане и се приемат предложения и становища относно: „Именуване на улици в общ.Несебър, гр.Обзор, к.к.“Обзор-Север“. Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Несебър в Центъра за административно обслужване на граждани в гр.Несебър, ул.“Еделвайс“ №10, офис 1, гише 1 или на следната електронна поща: gvoinova@nesebar.bg.

МОТИВИ:
През последните години се наблюдава значително застрояване с изграждане на жилищни сгради в общ.Несебър, гр.Обзор, к.к.“Обзор –Север“, в които собствениците и членовете на техните семейства живеят целогодишно. Липсата на административни адреси предизвиква затруднения и невъзможност за гражданите да упражняват основни права и задължения, свързани с необходимост от удостоверяване на постоянен и настоящ адрес.
Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет – Несебър да вземе следното решение: На основание чл. 21, ал.1, т.18 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър именува следните улици в община Несебър, гр.Обзор, к.к.“Обзор-Север“:

1. Улица „Крайбрежна“ от осова точка 22 до осова точка 47;
2. Улица „Зора“ от осова точка 8 до осова точка 35;
3. Улица „Изгрев“ от осова точка 10 до осова точка 23.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ
Кмет на Община НесебърПубликувано на 18.04.2022 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: