Отдел "Здравеопазване и социални дейности" - Съобщения
С Ъ О Б Щ Е Н И Е НА КОМИСИЯТА ПО СТИПЕНДИИТЕ от 30.08.2018 г.


Комисията по стипендиите (избрана от Общински съвет – Несебър с реш. № 752 от протокол № 26 от 05.04.2018 г. съобщава, че от 03.09.2018 г. до 28.09.2018 г., на гише № 1 във Фронт офис 2/Направление „Общинска собственост и хуманитарни дейности“/ на община Несебър, се приемат документи за стипендии по чл. 16 и чл. 18 от Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:
КРАСИМИРА ТОДОРОВА
Директор на дирекция „ЗОХД”

ИЗТЕГЛИ -ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА СТИПЕНДИЯ НА ДЕТЕ/МЛАДЕЖ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ


Публикувано на 30.08.2018 от Пресцентър Община Несебър

Агенция по заетостта
Дирекция “Бюро по труда”- Поморие

За вас безработни лица

Уведомява безработните лица от общините Поморие и Несебър, че към 01.08.2018 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 01.08.2018 от Пресцентър Община НесебърАгенция по заетостта
Дирекция “Бюро по труда”- Поморие

За вас работодатели

Уведомява работодателите от общините Поморие и Несебър, че разполага с финансови
средства за сключване на договори за ползване програми за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), м. август 2018 г., както следва:
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 01.08.2018 от Пресцентър Община Несебър

За вас работодатели

Агенция по заетостта Дирекция „Бюро по труда”- Поморие
Уведомява работодателите от общините Поморие и Несебър, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 18.05.2018 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО СТИПЕНДИИТЕ ОТ 19.03.2018г.

Комисията по стипендиите съобщава, че от 01.04.2018г. до 01.05.2018г., на гише №1 във Фронт офис 2 на община Несебър, се приемат документи за стипендии по чл.16 и чл.18 от Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 19.03.2018 от Пресцентър Община Несебър

ГРАФИК ЗА ПОСЕЩЕНИЯ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ОТ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ПОМОРИЕ

ФЕВРУАРИ

МАРТ

Публикувано на 13.03.2018 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 следваща»

Content Management Powered by CuteNews