Отдел "Здравеопазване и социални дейности" - Съобщения
ПРОГРАМА «СТАРТ НА КАРИЕРАТА»

Уважаеми младежи,

От 01.10 2018 г. стартира набирането на заявления за кандидатстване за работни места в централните ведомства, областните и общинските администрации по програма «Старт на кариерата» за заетост през 2019 г.

Основната цел на Програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост.


Публикувано на 04.10.2018 от Пресцентър Община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е НА КОМИСИЯТА ПО СТИПЕНДИИТЕ от 30.08.2018 г.


Комисията по стипендиите (избрана от Общински съвет – Несебър с реш. № 752 от протокол № 26 от 05.04.2018 г. съобщава, че от 03.09.2018 г. до 28.09.2018 г., на гише № 1 във Фронт офис 2/Направление „Общинска собственост и хуманитарни дейности“/ на община Несебър, се приемат документи за стипендии по чл. 16 и чл. 18 от Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:
КРАСИМИРА ТОДОРОВА
Директор на дирекция „ЗОХД”

ИЗТЕГЛИ -ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА СТИПЕНДИЯ НА ДЕТЕ/МЛАДЕЖ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ


Публикувано на 30.08.2018 от Пресцентър Община Несебър

Агенция по заетостта
Дирекция “Бюро по труда”- Поморие

За вас безработни лица

Уведомява безработните лица от общините Поморие и Несебър, че към 01.08.2018 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 01.08.2018 от Пресцентър Община НесебърАгенция по заетостта
Дирекция “Бюро по труда”- Поморие

За вас работодатели

Уведомява работодателите от общините Поморие и Несебър, че разполага с финансови
средства за сключване на договори за ползване програми за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), м. август 2018 г., както следва:
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 01.08.2018 от Пресцентър Община Несебър

За вас работодатели

Агенция по заетостта Дирекция „Бюро по труда”- Поморие
Уведомява работодателите от общините Поморие и Несебър, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 18.05.2018 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО СТИПЕНДИИТЕ ОТ 19.03.2018г.

Комисията по стипендиите съобщава, че от 01.04.2018г. до 01.05.2018г., на гише №1 във Фронт офис 2 на община Несебър, се приемат документи за стипендии по чл.16 и чл.18 от Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 19.03.2018 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 следваща»

Content Management Powered by CuteNews