Отдел "Здравеопазване и социални дейности" - Съобщения
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА ДИРЕКЦИЯ ’’БЮРО ПО ТРУДА’’ ГР.ПОМОРИЕ

През следващата седмица, в дните 21 (вторник) юли и 23 (четвъртък) юли 2020 г., ’’Дирекция бюро по труда’’ гр.Поморие провежда информационна кампания на открито " Да успеем заедно в епидемичните условия на COVID-19" за консултиране на работодатели и търсещи работа лица. Дирекция ’’Бюро по труда’’ Поморие ще посреща българските работодатели на открито, за да отговорят на техните въпроси за новите антикризисни мерки, които предлага Агенцията. Целта е бърза и оперативна подкрепа за бизнеса в условията на ограничения, наложени с въведената извънредна обстановка по повод разпространението на COVID-19.
В часовия диапазон от 9.00 часа до 13.00 часа в гр.Поморие,пред хотел Свети Георги в центъра на града на открито, експертите от бюрото по труда ще бъдат на разположение на представителите на бизнеса за консултации във връзка с пакета ЗАЕТОСТ х 3 – проект „Заетост за теб”; подкрепата в сферата на транспорта и туризма чрез проект „КРАТКОСРОЧНА ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ В ОТГОВОР НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и стартиралата в сряда (15.07.2020 г.) мярка с нов дизайн 60/40.
В шатрата на Дирекция ‘’Бюро по труда’’ гр.Поморие търсещите работа и работодателите, засегнати от кризата, ще получат изчерпателна информация за услугите, които предлага бюрото по труда, заедно с различните актуални възможности за финансово подпомагане на дейността им. Така те ще бъдат максимално улеснени в избора на точната мярка и точният подход за бързо възстановяване. Експертите от бюрото по труда ще бъдат готови да отговарят на въпроси, да консултират и да дават насоки, за да могат възможно най-голям брой представители на бизнеса и търсещи работа да се възползват от подкрепата на държавата.

Публикувано на 20.07.2020 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews