ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР - СЪОБЩЕНИЯ
"Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо ползване за стопанската 2019-2020"

"На основание т. 8от Решение № 987 от Протокол № 35 / 18 .0 2 .201 9 г. на Общински съвет –Несебър, имотите обявени за общо ползване, да се ползват за паша от общоселските стада безвъзмездно."


Публикувано на 24.09.2019 от Пресцентър Община Несебър

Таблици с регламентираната процедура в ППЗСПЗЗ

Във връзка с настъпване на нормативно определените срокове по прилагане на чл.37б и чл.37в, както и чл.37ж от ЗСПЗЗ, относно
сключването на споразумения за определяне на масиви за ползване на земеделските земи за стопанската 2019 /20 20 година и определяне на масиви за
ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2019г.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 25.07.2019 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

"Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване останали непредоставени под наем след приключване на процедурите по чл.37и ал.6 и ал.7 за стопанската 2019-2020г."
ИЗТЕГЛИ СПИСЪК

Публикувано на 15.07.2019 от Пресцентър Община Несебър

П Р О Т О К О Л

За разпределение на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд по землища на населените места в Община Несебър определени за индивидуално ползване за стопанската 2019/2020г. с Решение №987 от Протокол №35/18.02.2019г. на Общински съвет – Несебър.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 20.05.2019 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

Важно!

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви относно ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ от месец май 2017 до месец октомври 2014 се намират в АРХИВ - ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИБЪРЗ ДОСТЪП:

"Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване за стопанската 2020-2021"

"Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо ползване за стопанската 2019-2020"

Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване останали непредоставени под наем след приключване на процедурите по чл.37и ал.6, ал.7 и ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020г.

Списък индививидуално ползване ПМЛ за стопанската 2019-2020г.

Правила за ползване - приложение 2

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА И МЕРИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ