ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР - СЪОБЩЕНИЯ
ЗАПОВЕД №1098/25.06.2018г.

На основание чл.14 ал.7 от ЗОС и чл.37и ал.13 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Решение №732 от Протокол №25/02.03.2018г. на Общински съвет – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти, представляващи пасища, мери и ливади – общинска собственост, определени за индивидуално ползване съгласно решение №732 от Протокол №25/02.03.2018г. на Общински съвет – Несебър и останали непредоставени под наем след приключване на процедурите по чл.37и ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ.

Публикувано на 28.06.2018 от Пресцентър Община Несебър

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Община Несебър уведомява земеделските стопани на територията на Община Несебър, че на 05.06.2018 г. /вторник/ от 11.00 часа в читалището на кметство с.Тънково, ще се проведе Информационен ден с представители на Дирекция „Инспекция по труда“ – гр.Бургас, на който ще се даде подробна информация за спазването на трудовото законодателство и в частност – наемане на работна ръка по силата на трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, както и облекченията на този ред. Земеделските стопани ще бъдат информирани за използването на еднодневните договори и разработения софтуер за онлайн регистрацията им.

Публикувано на 23.05.2018 от Пресцентър Община Несебър

П Р О Т О К О Л

За разпределение на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд по землища на населените места в Община Несебър определени за индивидуално ползване за стопанската 2018/2019г. с Решение №732 от Протокол №25/02.03.2018г. на Общински съвет – Несебър

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 02.05.2018 от Пресцентър Община Несебър

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ ПАСИЩА И ЛИВАДИ ОТ
ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

На основание чл.37о ал.3 от ЗСПЗЗ. За стопанската 2018-2019г.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 09.03.2018 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

Важно!

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви относно ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ от месец май 2017 до месец октомври 2014 се намират в АРХИВ - ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИБЪРЗ ДОСТЪП:

Списък индививидуално ползване ПМЛ за стопанската 2019-2020г.

Правила за ползване - приложение 2

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА И МЕРИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ