ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР - СЪОБЩЕНИЯ
СЪОБЩЕНИЕ:

Информация за кампанията на ДФЗ-РА за 2019г.

Публикувано на 25.03.2019 от Пресцентър Община Несебър

Заповед №306 /01.03.2019

В изпълнение на Решение №917 от Протокол №32/19.11.2018 на ОБС Несебър за предоставяне на общински имоти - полски пътища.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 05.03.2019 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Списък индививидуално
ползване ПМЛ за стопанската 2019-2020г., приет с Решение №987 от Протокол
№35/18.02.2019г. на Общински съвет Несебър.
Списък индививидуално
ползване ПМЛ за стопанската 2019-2020г.
Правила за ползване на ПМЛ за стопанската 2019-2020г., приети с Решение №987 от Протокол №35/18.02.2019г. на Общински съвет Несебър.
Правила за ползване - приложение 2


Публикувано на 22.02.2019 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БУРГАС

ПУБЛИКУВАН В ДВ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 22.01.2019 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

Важно!

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви относно ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ от месец май 2017 до месец октомври 2014 се намират в АРХИВ - ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИБЪРЗ ДОСТЪП:

"Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване за стопанската 2020-2021"

"Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо ползване за стопанската 2019-2020"

Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване останали непредоставени под наем след приключване на процедурите по чл.37и ал.6, ал.7 и ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020г.

Списък индививидуално ползване ПМЛ за стопанската 2019-2020г.

Правила за ползване - приложение 2

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА И МЕРИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ