ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР - СЪОБЩЕНИЯ
СПИСЪК

на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване останали непредоставени след приключване на процедурите по чл.37и ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021
ИЗТЕГЛИ


Публикувано на 29.07.2020 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ

Писмо с вх.№ УТ-3203/09.06.2020г. на Директора на Областна Дирекция „Земеделие“ – Бургас
относно недопускане възникването на пожари и нанасяне на щети на
селскостопански инвентар и земеделска продукция.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 15.06.2020 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ

Писмо с вх.№Н1-ОА1-2600/03.06.2020г. на ръководител
МЕР Бургас на Електроенергиен системен оператор ЕАД относно осигуряване на
пожарна безопасност и недопускане на злополуки при прибирането на
селскостопанската реколта.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 08.06.2020 от Пресцентър Община Несебър

Протокол за разпределение
на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд по землища на
населените места в Община Несебър

определени за индивидуално ползване за стопанската 2020/2021г. с Решение №128 от Протокол №6/24.04.2020г. на Общински съвет – Несебър.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 21.05.2020 от Пресцентър Община Несебър

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ ПАСИЩА И ЛИВАДИ ОТ
ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Правилата за ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на Община Несебър са изготвени, съгласно изискванията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи чл.37о, ал.1, т.2 и съдържат:
• Перспективен експлоатационен план за паша
• Частите от мерите, пасищата и ливадите за общо и индивидуално ползване, и тяхното разграничаване
• Частите от мерите, пасищата и ливадите, предназначени предимно за косене
• Прокарите за селскостопанските животни до местата за паша и водопоите
• Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите, пасищата и ливадите
• Ветеринарна профилактика
• Частите от мерите, пасищата и ливадите ,предназначени за изкуствени пасища
• Построяване на навеси
• Въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси
• Охрана
• Режим на ползване, забрани и ограничения
Правилата имат отворен характер и се актуализират в зависимост от конкретните условия и нормативната уредба.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 07.05.2020 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

Важно!

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви относно ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ от месец май 2017 до месец октомври 2014 се намират в АРХИВ - ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИБЪРЗ ДОСТЪП:

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ ПАСИЩА И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване за стопанската 2023-2024година

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ ПАСИЩА И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР 2021-2022 - приложение 2

"СПИСЪК на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо ползване за стопанската 2022-2023г. "

"СПИСЪК на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо ползване за стопанската 2020-2021г. "

"Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване за стопанската 2020-2021"

"Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо ползване за стопанската 2019-2020"

Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване останали непредоставени под наем след приключване на процедурите по чл.37и ал.6, ал.7 и ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020г.

Списък индививидуално ползване ПМЛ за стопанската 2019-2020г.

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ ПАСИЩА И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР 2021-2022 - приложение 2

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА И МЕРИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ