ОБЩИНСКИ ГОРИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР - СЪОБЩЕНИЯ
Протокол комисия - "Маркиране на насажденията за сеч ЛФ 2019г. в гори собственост на Община Нессебър"


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 10.04.2018 от Пресцентър Община Несебър

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА „МАРКИРАНЕ НА НАСАЖДЕНИЯТА ЗА СЕЧ В ГОРИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР”

ДОКУМЕНТАЦИЯ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗАПОВЕД № 468

СЪДЪРЖАНИЕ

Публикувано на 21.03.2018 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД №395 / 28.02.2018г.

На основание чл.44ал.2 от Закона за местното управление и местната администрация във връзка чл.125, ал.2 от Закона за горите и постъпило предложение изх. СГ-00-35/21.02.2018 от МЗХ "ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ДЛС "НЕСЕБЪР" ТП.
ЗАБРАНЯВАМ:
Пашата на селскостопански животни във всички горски отдели държавна и общинска собственост на територията на Община Несебър.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Публикувано на 14.03.2018 от Пресцентър Община Несебър

ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТ 1805

ДОГОВОР №39 - "КАРАВЕЛА" 79 ЕООД
ПРОТОКОЛ

Публикувано на 13.03.2018 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 следваща»

Content Management Powered by CuteNews