ОБЩИНСКИ ГОРИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР - СЪОБЩЕНИЯ
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ за провеждане на процедура открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услугата”сеч и извоз на дървесина до временен склад от местни фирми в гори собственост на Община Несебър”.
I. ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА:
1.Тази процедура се провежда за определяне на изпълнител за възлагане на дейности в горските територии общинска собственост с предмет на услугата: „сеч и извоз на дървесина до временен склад от местни фирми в гори собственост на Община Несебър”.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗАПОВЕД № 587 от 03.05.2017 г.


Публикувано на 09.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 следваща»

Content Management Powered by CuteNews