ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР - СЪОБЩЕНИЯ
Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване за стопанската 2021-2022

ИЗТЕГЛИ


Публикувано на 01.03.2021 от Пресцентър Община Несебър

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПЧЕЛАРИТЕ

Създадена е Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД - безплатна за всички потребители. Платформата има за цел възможно най-бързо да уведомява собствениците на пчелини за предстоящи третирания с продукти за растителна защита. ЕПОРД се поддържа от Българската агенция по безопасност на храните.

Пчеларите се регистрират с имейл и номер на пчелин от удостоверението за регистрация на животновъдния обект.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 27.01.2021 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕДИ

В изпълнение на Решение № 289
от Протокол № 14 /1 7 . 12 .20 20 г. на Общински съвет – Несебър за предоставяне на общински имоти – полски пътища на ползвателите на масиви в съответните землища на населените места, прието на основание искане вх.№ Н5-ОС- 775 /2 7 .10.20 20 г. от Лидия Станкова – Директор на ОД „Земеделие” – гр. Бургас.
ЗАПОВЕД № 27
ЗАПОВЕД № 28
ЗАПОВЕД № 29
ЗАПОВЕД № 30
ЗАПОВЕД № 31
ЗАПОВЕД № 32
ЗАПОВЕД № 33
ЗАПОВЕД № 34
ЗАПОВЕД № 35
ЗАПОВЕД № 36
ЗАПОВЕД № 37
ЗАПОВЕД № 38
ЗАПОВЕД № 39
ЗАПОВЕД № 40
ЗАПОВЕД № 41
ЗАПОВЕД № 42
ЗАПОВЕД № 43
ЗАПОВЕД № 44
ЗАПОВЕД № 45
ЗАПОВЕД № 46
ЗАПОВЕД № 47
ЗАПОВЕД № 48
ЗАПОВЕД № 49
ЗАПОВЕД № 50
ЗАПОВЕД № 51
ЗАПОВЕД № 52


Публикувано на 13.01.2021 от Пресцентър Община Несебър

Заповеди на ОДЗ - Бургас

ЗАПОВЕД № PД 04-04/04.01.2021

ЗАПОВЕД № PД 04-05/04.01.2021


Публикувано на 06.01.2021 от Пресцентър Община Несебър

СПИСЪК на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо ползване за стопанската 2020-2021г.


На основание т. 8 от Решение № 128 от Протокол № 6 /24.04.2020г. на Общински съвет –Несебър, имотите обявени за общо ползване, да се ползват за паша от общоселските стада безвъзмездно.

ИЗТЕГЛИ


Публикувано на 27.10.2020 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

Важно!

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви относно ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ от месец май 2017 до месец октомври 2014 се намират в АРХИВ - ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИБЪРЗ ДОСТЪП:

"СПИСЪК на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо ползване за стопанската 2020-2021г. "

"Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване за стопанската 2020-2021"

"Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо ползване за стопанската 2019-2020"

Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване останали непредоставени под наем след приключване на процедурите по чл.37и ал.6, ал.7 и ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020г.

Списък индививидуално ползване ПМЛ за стопанската 2019-2020г.

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ ПАСИЩА И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР 2021-2022 - приложение 2

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА И МЕРИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ