ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР - СЪОБЩЕНИЯ
Заповеди по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за разпределение на масивите за стопанската 2021/2022 година за землищата на територията на Община Несебъ

ЗАПОВЕД ГЮЛОВЦА
ЗАПОВЕД КОШАРИЦА
ЗАПОВЕД КОЗНИЦА
ЗАПОВЕД ОБЗОР
ЗАПОВЕД ОРИЗАРЕ
ЗАПОВЕД ПАНИЦОВО
ЗАПОВЕД ПРИСЕЛЦИ
ЗАПОВЕД РАКОВСКОВО
ЗАПОВЕД РАВДА
ЗАПОВЕД ТЪНКОВО
ЗАПОВЕД ЕМОНА
ЗАПОВЕД НЕСЕБЪР

Публикувано на 19.10.2021 от Пресцентър Община Несебър

Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо ползване за стопанската 2021-2022

На основание т.8 от Решение №366 от Протокол №16/23.03.2021г. на Общински съвет –Несебър, имотите обявени за общо ползване, могат да се ползват за паша от общоселските стада безвъзмездно.

ИЗТЕГЛИ

Публикувано на 04.10.2021 от Пресцентър Община Несебър

Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване останали непредоставени под наем след приключване на процедурите по чл.37и ал.6 и ал.7 и чл.37и ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 година.

ИЗТЕГЛИ


Публикувано на 31.08.2021 от Пресцентър Община Несебър

Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване останали непредоставени под наем след приключване на процедурите по чл.37и ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 и след първа дата за провеждане на търг съгласно Заповед 1995/28.07.2021г.

ИЗТЕГЛИ


Публикувано на 20.08.2021 от Пресцентър Община Несебър

Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване останали непредоставени под наем след приключване на процедурите по чл.37и ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022

ИЗТЕГЛИ


Публикувано на 28.07.2021 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

Важно!

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви относно ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ от месец май 2017 до месец октомври 2014 се намират в АРХИВ - ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИБЪРЗ ДОСТЪП:

"СПИСЪК на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо ползване за стопанската 2020-2021г. "

"Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване за стопанската 2020-2021"

"Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо ползване за стопанската 2019-2020"

Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване останали непредоставени под наем след приключване на процедурите по чл.37и ал.6, ал.7 и ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020г.

Списък индививидуално ползване ПМЛ за стопанската 2019-2020г.

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ ПАСИЩА И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР 2021-2022 - приложение 2

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА И МЕРИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ