ГРАО ОБЩИНА НЕСЕБЪР - СЪОБЩЕНИЯ
ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

Във връзка с постъпили искания за заличаване на адресна регистрация на лице от собственият и недвижим имот на основание чл.99, чл.99б и чл.94, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

Заповед № 1572 Във връзка с постъпило заявление вх.№Н1-ГР-5875/25.10.2018г. от Ена Георгиева Дукова

Заповед № 1573 Във връзка с постъпило заявление вх.№Н1-ГР-5874/25.10.2018г. от Христо Тодоров Бойчев

Заповед № 1574 Във връзка с постъпило заявление вх.№Н1-ГР-5873/25.10.2018г. от Магдалена Димитрова Коджабашева

Заповед № 1575 Във връзка с постъпило заявление вх.№Н1-ГР-5872/25.10.2018г. от Елена Иванова Шопова и Стойно Зиновиев Шопов

Заповед № 1576 Във връзка с постъпило заявление вх.№Н1-ГР-5869/25.10.2018г. от Николина Тодорова Кирова

Заповед № 1577 Във връзка с постъпило заявление вх.№Н1-ГР-5868/25.10.2018г. от Николина Тодорова Кирова

Заповед № 1578 Във връзка с постъпило заявление вх.№Н1-ГР-5867/25.10.2018г. от Николай Кръстев Станев

Заповед № 1579 Във връзка с постъпило заявление вх.№Н1-ГР-5866/25.10.2018г. от Атанаска Петкова Дерменджиева

Заповед № 1580 Във връзка с постъпило заявление вх.№Н1-ГР-5865/25.10.2018г. от Живко Благоев Шуманов

Заповед № 1581 Във връзка с постъпило заявление вх.№Н1-ГР-5864/25.10.2018г. от Радост Сребринова Сребрева

Заповед № 1582 Във връзка с постъпило заявление вх.№Н1-ГР-5863/25.10.2018г. от Калинка Георгиева Стоянова

Заповед № 1583 Във връзка с постъпило заявление вх.№Н1-ГР-5862/25.10.2018г. от Милена Вълкова Нанева

Заповед № 1584 Във връзка с постъпило заявление вх.№Н1-ГР-5861/25.10.2018г. от Пенка Тодорова Манолова

Заповед № 1585 Във връзка с постъпило заявление вх.№Н1-ГР-5860/25.10.2018г. от Наско Бончев Събев

Заповед № 1586 Във връзка с постъпило заявление вх.№Н1-ГР-5859/25.10.2018г. от Павел Иванов Масов

Заповед № 1587 Във връзка с постъпило заявление вх.№Н1-ГР-5858/25.10.2018г. от Павел Иванов Масов

Заповед № 1588 Във връзка с постъпило заявление вх.№Н1-ГР-5856/25.10.2018г. от Лазар Любенов Япаджиев

Заповед № 1589 Във връзка с постъпило заявление вх.№Н1-ГР-5855/25.10.2018г. от Грозданка Илиева Харизанова

Заповед № 1590 Във връзка с постъпило заявление вх.№Н1-ГР-5938/30.10.2018г. от Иван Янакиев Вергов и Тодорка Щерионова Иванова


Публикувано на 06.11.2018 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

Във връзка с постъпили искания за заличаване на адресна регистрация на лице от собственият и недвижим имот на основание чл.99, чл.99б и чл.94, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

Заповед №734
Заповед №735
Заповед №736
Заповед №737
Заповед №738
Заповед №739
Заповед №740
Заповед №741
Заповед №742
Заповед №743
Заповед №744
Заповед №745
Заповед №746
Заповед №747
Заповед №748
Заповед №749
Заповед №750
Заповед №751
Заповед №752
Заповед №753
Заповед №754
Заповед №755
Заповед №756
Заповед №757
Заповед №758
Заповед №759
Заповед №760
Заповед №761
Заповед №762
Заповед №763
Заповед №764
Заповед №765
Заповед №766
Заповед №767
Заповед №768
Заповед №769


Публикувано на 05.06.2018 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ

Във връзка с постъпили искания от граждани за заличаване на адресни регистрации на лица от собствения и недвижим имот:

ЗАПОВЕД № 1294 Латинка Миланова Миленкова
ЗАПОВЕД№ 1295 Светла Пеева Николова
ЗАПОВЕД № 1296 Георги Атанасов Драмчев
ЗАПОВЕД № 1297 Добрина Вълкова Дражева
ЗАПОВЕД № 1298 Емилия Борисова Ненова и Диана Борисова Калоянова-Христова
ЗАПОВЕД № 1299 Галина Петрова Недялкова
ЗАПОВЕД № 1300 Георги Иванов Ербакамов

Публикувано на 03.07.2017 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews