АРХИВ ГРАО ОБЩИНА НЕСЕБЪР - СЪОБЩЕНИЯ
ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

Във връзка с постъпили искания за заличаване на адресна регистрация на лице от собственият и недвижим имот на основание чл.99,ал.1 и чл.99б от Закона за гражданската регистрация.

1085 Копие
1086 Копие
1087 Копие
1088 Копие
1089 Копие
1090 Копие
1091 Копие
1092 Копие
1093 Копие
1094 Копие
1095 Копие
1083 Копие
1084 Копие

Публикувано на 28.06.2021 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД №76/22.01.2021г.

В община Несебър са постъпили искания от собственици на недвижими имоти, жилищни сгради, находящи се на територията на община Несебър, с приложени към исканията актове за собственост. Исканията са за заличаване на адресната регистрация на лица с постоянен и/или настоящ адрес. Твърди се, че това са лица които преди години са работили в населени места на общината, живели са в съответните сгради и поради тази причина са били регистрирани на съответните адреси. Твърди се също, че от години описаните в исканията лица не живеят вече на посочените адреси или имотите са със сменени собственици.
Постъпили са и сигнални писма от РУ Несебър за извършени проверки с отразена информация за нарушения по Закона за гражданска регистрация на територията на гр.Несебър.
Предвид изложеното и на основание чл.99б от Закона за гражданска регистрация

ВЪЗЛАГАМ
Назначавам комисия в състав:

1.Дочка Маринова – Секретар на община Несебър;
2.Зорница Копринкова – началник отдел „КАК” в Областна администрация Бургас;
3.Мария Тепавичарова – главен експерт в отдел „КАК” към Областна админидсрация Бургас;
4.Светлозар Зехирев – главен експерт в ТЗ”ГРАО” – Бургас;
5.Явор Матров – ВПД Н-к участък Обзор при РУ Несебър;
6.Лъчезар Колев – полицейски инспектор при РУ Несебър;
7.Веселин Радев – началник отдел „ПНО” в община Несебър;
8.Гергана Тодорова – началник отдел „ГРАО” в община Несебър,
която да направи проверка на изложените в исканията от гражданите данни, както и на сигналните писма на РУ-Несебър и приложи нормативно установените изисквания по Закона за гражданска регистрация.
Комисията следва да извърши проверка и за нарушения по прилагането на чл.92, чл.94, чл.99 и чл.99а от ЗГР относно регистрирани лица на съответните адреси.
За резултатите от проверката да бъде съставен протокол, който да ми бъде предоставен в законоустановения срок .
Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на посочените в нея лица за сведение и изпълнение.НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Публикувано на 22.01.2021 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

Във връзка с постъпили искания за заличаване на адресна регистрация на лице от собственият и недвижим имот на основание чл.99,ал.1 и чл.99б от Закона за гражданската регистрация.

ЗАПОВЕД № 869
ЗАПОВЕД № 870
ЗАПОВЕД № 871
ЗАПОВЕД № 872
ЗАПОВЕД № 873
ЗАПОВЕД № 874
ЗАПОВЕД № 875
ЗАПОВЕД № 876
ЗАПОВЕД № 877
ЗАПОВЕД № 878
ЗАПОВЕД № 879
ЗАПОВЕД № 880
ЗАПОВЕД № 881
ЗАПОВЕД № 882
ЗАПОВЕД № 883
ЗАПОВЕД № 884
ЗАПОВЕД № 885
ЗАПОВЕД № 886
ЗАПОВЕД № 887
ЗАПОВЕД № 888
ЗАПОВЕД № 889
ЗАПОВЕД № 890
ЗАПОВЕД № 891
ЗАПОВЕД № 892
ЗАПОВЕД № 893
ЗАПОВЕД № 894


Публикувано на 26.08.2020 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

Във връзка с постъпили искания за заличаване на адресна регистрация на лице от собственият и недвижим имот на основание чл.99,ал.1 и чл.99б от Закона за гражданската регистрация.
Заповед №2063
Заповед №2064
Заповед №2065
Заповед №2054
Заповед №2055
Заповед №2056
Заповед №2057
Заповед №2058
Заповед №2059
Заповед №2060
Заповед №2061
Заповед №2062


Публикувано на 14.01.2020 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

Във връзка с постъпили искания за заличаване на адресна регистрация на лице от собственият и недвижим имот на основание чл.99,ал.1 и чл.99б от Закона за гражданската регистрация.


Заповед №1672
Заповед №1673
Заповед №1674
Заповед №1675
Заповед №1676
Заповед №1677
Заповед №1678
Заповед №1679
Заповед №1680
Заповед №1681
Заповед №1682
Заповед №1683
Заповед №1684
Заповед №1685
Заповед №1686
Заповед №1687
Заповед №1688
Заповед №1689
Заповед №1690
Заповед №1691
Заповед №1692
Заповед №1693
Заповед №1694
Заповед №1695
Заповед №1696
Заповед №1700
Заповед №1701
Заповед №1702
Заповед №1703
Заповед №1704
Заповед №1705
Заповед №1706
Заповед №1707
Заповед №1708
Заповед №1709
Заповед №1710
Заповед №1711
Заповед №1712
Заповед №1713
Заповед №1714
Заповед №1715
Заповед №1716
Заповед №1717
Заповед №1718
Заповед №1719
Заповед №1720
Заповед №1721
Заповед №1722
Заповед №1723
Заповед №1725
Заповед №1726
Заповед №1727
Заповед №1728
Заповед №1729
Заповед №1730
Заповед №1731
Заповед №1732
Заповед №1733
Заповед №1734
Заповед №1735
Заповед №1736
Заповед №1737
Заповед №1738
Заповед №1739
Заповед №1740
Заповед №1741
Заповед №1742
Заповед №1743
Заповед №1744
Заповед №1745
Заповед №1746
Заповед №1747
Заповед №1748
Заповед №1749
Заповед №1750
Заповед №1751
Заповед №1752
Заповед №1753
Заповед №1754
Заповед №1755
Заповед №1756
Заповед №1757
Заповед №1758
Заповед №1759
Заповед №1760
Заповед №1761
Заповед №1762


Публикувано на 04.01.2019 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 следваща»

Content Management Powered by CuteNews