ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР - СЪОБЩЕНИЯ
Списък


На пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване останали непредоставени под наем след приключване на процедурите по чл.37и ал.6, ал.7 и ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 и след първа дата на провеждане на търг, обявен със Заповед №2181/17.08.2022г.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 07.09.2022 от Пресцентър Община Несебър

Списък


На пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване останали непредоставени под наем след приключване на процедурите по чл.37и ал.6, ал.7 и ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 17.08.2022 от Пресцентър Община Несебър

Заповед на Областна Дирекция Земеделие - гр.Бургас


За откриване на процедура по сключване на споразумения между собственици и/или ползватели на земеделски земи за стопанската 2022/2023г. за землищата на Община Несебър и определяне на комисии.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 08.08.2022 от Пресцентър Община Несебър

П Р О Т О К О Л

За разпределение на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд по землища на населените места в Община Несебър определени за индивидуално ползване за стопанската 2022/2023г. с Решение №610 от Протокол №25/05.04.2022г. на Общински съвет – Несебър

Днес, 26.04.2022г. в община Несебър се събра комисия назначена със Заповед № 218/21.02.2020г. на Кмета на община Несебър, в състав:

Публикувано на 17.05.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

Важно!

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви относно ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ от месец май 2017 до месец октомври 2014 се намират в АРХИВ - ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИБЪРЗ ДОСТЪП:

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ ПАСИЩА И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР 2021-2022 - приложение 2

"СПИСЪК на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо ползване за стопанската 2022-2023г. "

"СПИСЪК на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо ползване за стопанската 2020-2021г. "

"Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване за стопанската 2020-2021"

"Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо ползване за стопанската 2019-2020"

Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване останали непредоставени под наем след приключване на процедурите по чл.37и ал.6, ал.7 и ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020г.

Списък индививидуално ползване ПМЛ за стопанската 2019-2020г.

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ ПАСИЩА И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР 2021-2022 - приложение 2

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА И МЕРИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ