ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР - СЪОБЩЕНИЯ
П Р О Т О К О Л

За разпределение на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд по землища на населените места в Община Несебър определени за индивидуално ползване за стопанската 2023/2024г. с Решение №872 от Протокол №33/24.03.2023г. на Общински съвет – Несебър

Днес, 25.04.2023г. в община Несебър се събра комисия назначена със Заповед № 218/21.02.2020г. на Кмета на община Несебър, в състав:

Публикувано на 12.05.2023 от Пресцентър Община Несебър

Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване и правила за ползване на ПМЛ от ОПФ за стопанската 2023-2024, приети с решение №872 от Протокол №33/24.03.2023г. на Общински съвет - Несебър.

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ ПАСИЩА И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване за стопанската 2023-2024годинаПубликувано на 31.03.2023 от Пресцентър Община Несебър

Заповеди, издадени в изпълнение на Решение №790 от Протокол № 31 /05 . 12 .20 22 г. на Общински съвет – Несебър за предоставяне на общински имоти – полски пътища на ползвателите на масиви в съответните землища на населените места, прието на основание искане вх.№Н5-ОС-669/26. 10 .2022г. от Лидия Станкова – Директор на ОД „Земеделие” – гр. Бургас.


Заповед 68
Заповед 69
Заповед 70
Заповед 71
Заповед 72
Заповед 73
Заповед 74
Заповед 75
Заповед 76
Заповед 77
Заповед 78
Заповед 79
Заповед 80
Заповед 81
Заповед 82
Заповед 83
Заповед 84
Заповед 85
Заповед 86
Заповед 87
Заповед 88
Заповед 89
Заповед 90
Заповед 91
Заповед 92
Заповед 93
Заповед 94


Публикувано на 23.01.2023 от Пресцентър Община Несебър

Заповеди по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за разпределение на масивите за стопанската 2022/2023 година за землищата на територията на Община Несебър

Заповед Гюльовца
Заповед Кошарица
Заповед Козиница
Заповед Обзор
Заповед Оризаре
Заповед Паницово
Заповед Приселци
Заповед Раковсково
Заповед Равда
Заповед Тънково
Заповед Баня
Заповед Емона
Заповед Несебър

Публикувано на 26.10.2022 от Пресцентър Община Несебър

Списък


На пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо ползване за стопанската 2022-2023година. Списъкът трябва да се публукува на интернет страницата на общината в раздел Земеделски земи. Mоля, в съобщението да се впише, че "На основание т.9 от Решение №610 от Протокол №25/05.04.2022г. на Общински съвет –Несебър, пасищата, мерите и ливадите от ОПФ на Община Несебър обявени за общо ползване, могат да се ползват за паша от общоселските стада безвъзмездно."
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 29.09.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

Важно!

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви относно ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ от месец май 2017 до месец октомври 2014 се намират в АРХИВ - ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИБЪРЗ ДОСТЪП:

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ ПАСИЩА И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване за стопанската 2023-2024година

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ ПАСИЩА И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР 2021-2022 - приложение 2

"СПИСЪК на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо ползване за стопанската 2022-2023г. "

"СПИСЪК на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо ползване за стопанската 2020-2021г. "

"Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване за стопанската 2020-2021"

"Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо ползване за стопанската 2019-2020"

Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване останали непредоставени под наем след приключване на процедурите по чл.37и ал.6, ал.7 и ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020г.

Списък индививидуално ползване ПМЛ за стопанската 2019-2020г.

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ ПАСИЩА И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР 2021-2022 - приложение 2

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА И МЕРИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ