ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР - СЪОБЩЕНИЯ
Заповеди по чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ за
разпределение на масивите за стопанската 2019/2020г. за 13бр. землища на
територията на Община Несебър

Заповед Кошарица
Заповед Козница
Заповед Несебър
Заповед Обзор
Заповед Оризаре
Заповед Паницово
Заповед Приселци
Заповед Раковсково
Заповед Равда
Заповед Тънково
Заповед Емона
Заповед Баня
Заповед Гюльовца
Публикувано на 11.10.2019 от Пресцентър Община Несебър

"Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо ползване за стопанската 2019-2020"

"На основание т. 8от Решение № 987 от Протокол № 35 / 18 .0 2 .201 9 г. на Общински съвет –Несебър, имотите обявени за общо ползване, да се ползват за паша от общоселските стада безвъзмездно."


Публикувано на 24.09.2019 от Пресцентър Община Несебър

Таблици с регламентираната процедура в ППЗСПЗЗ

Във връзка с настъпване на нормативно определените срокове по прилагане на чл.37б и чл.37в, както и чл.37ж от ЗСПЗЗ, относно
сключването на споразумения за определяне на масиви за ползване на земеделските земи за стопанската 2019 /20 20 година и определяне на масиви за
ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2019г.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 25.07.2019 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

"Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване останали непредоставени под наем след приключване на процедурите по чл.37и ал.6 и ал.7 за стопанската 2019-2020г."
ИЗТЕГЛИ СПИСЪК

Публикувано на 15.07.2019 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

Важно!

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви относно ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ от месец май 2017 до месец октомври 2014 се намират в АРХИВ - ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИБЪРЗ ДОСТЪП:

"Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо ползване за стопанската 2019-2020"

Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване останали непредоставени под наем след приключване на процедурите по чл.37и ал.6, ал.7 и ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020г.

Списък индививидуално ползване ПМЛ за стопанската 2019-2020г.

Правила за ползване - приложение 2

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА И МЕРИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ