ОБЩИНСКИ ГОРИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР - СЪОБЩЕНИЯ
ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ - „ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР - ОБЕКТ №2301 ОТ ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2023 г“

На основание чл. 9б, ал. 1, т. 1-2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти съобщаваме Заповед №57/20.01.2023 на зам.- кмет „Бюджет и финанси“ за откриване на ТЪРГ С ТАЙНО НАДДВАНЕ за „Покупко-продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Несебър - обект №2301 от годишния план за ползване на дървесина за 2023 г“, ведно с конкурсна документация към нея

Приложения:
Заповед №57/20.01.2023

Конкурсна документацияПубликувано на 23.01.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОТКРИТ КОНКУРС - „Маркиране на насаждения и дървета за сеч от ЛФ 2024 в горски територии собственост на Община Несебър“

На основание чл. 96, ал. 1, т. 1-2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти“ съобщаваме Заповед №55/20.01.2023 на зам.- кмет „Бюджет и финанси“ за откриване на КОНКУРС за възлагане на „Маркиране на насаждения и дървета за сеч от ЛФ 2024 в горски територии собственост на Община Несебър“, ведно с конкурсна документация към нея.


Приложения:
Заповед №55/20.01.2023

Конкурсна документация

Ценово предложениеПубликувано на 23.01.2023 от Пресцентър Община Несебър

"ОТКРИТ КОНКУРС -„ДОБИВ И ИЗВОЗ НА ДЪРВЕСИНА ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И ИЗСИЧАНЕ НА ПОДЛЕСА В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР - ОБЕКТИ №2302, №2303, №2304 ОТ ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2023 Г.“


На основание чл. 96, ал. 1, т. 1-2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти“ съобщаваме Заповед №56/20.01.2023 на зам.- кмет „Бюджет и финанси“ за ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейността „Добив и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлеса в горски територии собственост на Община Несебър - обекти №2302, №2303, №2304 от годишния план за ползване на дървесина за 2023 г.“, ведно с конкурсна документация към нея

Приложения:
Заповед №56/20.01.2023

Конкурсна документацияПубликувано на 23.01.2023 от Пресцентър Община Несебър

ДОГОВОР №90/08.03.2022

На основание чл. 9б, ал. 1, т. 5 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностти в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) съобщаваме на всички заинтересовани Договор №90/08.03.2022 за възлагане на дейност: „добив и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлеса в горски територии собственост на Община Несебър - обект №2206 от годишния план за ползване на дървесина за 2022 г.
ДОГОВОР №90


Публикувано на 08.03.2022 от Пресцентър Община Несебър

ДОГОВОР №92/08.03.2022

На основание чл. 9б, ал. 1, т. 5 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностти в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) съобщаваме на всички заинтересовани Договор №92/08.03.2022 за „Покупко-продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Несебър - обект №2201 от годишния план за ползване на дървесина за 2022 г.
ДОГОВОР №92


Публикувано на 08.03.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 следваща»

Content Management Powered by CuteNews